Visdomstenner

Må jeg fjerne visdomstannen?

Loading...
Det er ferietid, og mange pasienter kontakter oss med smerter i munnen. Visdomstenner er en av årsakene til at pasienter tar kontakt med oss.

Det er ikke alle som har plass til visdomstennene, og vil derfor ha behov for å fjerne denne tannen av en eller annen årsak.

Visdomstennene er plassert helt bakerst i tannrekken. Vi kaller disse tennene 8’ere, da de er tann nr 8 når man teller fra midtlinjen og bakover i et fulltallig tannsett.

Aktuelle diagnoser som gjør at det er indikasjon for fjernelse av en visdomstann: (flere diagnoser kan være aktuelle, men disse er de vanligste)

Pericoronitt; uten sannsynlighet for fullstendig frembrudd av tann

Dyp karies; dypt hull i en visdomstann, som gjør at tannen blir vond. Tannen er plassert så langt tilbake, og rotkanalanatomien kan gjøre at en rotbehandling av tannen ikke er å anbefale. Fjernelse er derfor et godt valg.

Supraerupsjon; tannen er mer frembrudt, på grunn av manglende tann å bite i mot. Tennene har evne til å bryte frem/vokse helt til de treffer noe. Dersom de ikke treffer en tann, kan de vokse lengre frem, og dermed skape problemer. Dette kan gi muskulatursmerter, hodepine, mer tannslitasje.

 

Har du vondt i området bakerst i munnen, har gapesperre, eller vondt mot øret? Da kan det være visdomstannen som plager deg. Ta kontakt, så finner vi ut av det; og ikke minst; er det indikasjon; får vi gjort noe med det.

 

Vi har kort ventetid