Narkose

Tannbehandlingsangst, eller tannlegeskrekk  kan oppstå av flere grunner. Vi er her for å hjelpe deg.

Du er ikke alene om du har du sterk tannbehandlingsangst. Over 20% av befolkningen er så redd for tannbehandling at de kun oppsøker tannlege ved ekstreme smerter, 5% kommer aldri, uansett smerter.

Går det mange år før man oppsøker tannlege, kan det i noen tilfeller medføre et stort behandlingsbehov.  Tanken er at man lettere skal ha mulighet for å behandle tennene, og komme tilbake til normal funksjon, bli smertefri og kan starte med “friske” tenner igjen. Ved Ski Tannlegesenter har vi narkosetilbud til de som ikke greier å gjennomføre tannbehandling i våken tilstand.

Vi har god erfaring i å hjelpe og veilede pasienter slik at de kan få de rettigheter man eventuelt har krav på via HELFO.

Hos oss vil du bli møtt med stor forståelse og sympati for din angst. Vi gjør alt vi kan for at du skal føle deg helt trygg fra første stund. Husk vi har stort fokus på smertefri behandling. Ta kontakt med oss i dag på 64 85 26 00 så setter vi opp en hyggelig konsultasjon hos oss.

Tannbehandling i narkose
Tannbehandling i narkose er et alternativ vi kan tilby deg som har et så alvorlig problem med tannbehandling at andre metoder ikke fungerer.

Hva er narkose?

Behandling i narkose innebærer at man sover når tannbehandlingen foregår. Man kan da få utført behandling som av ulike årsaker kan være problematisk for pasienten i våken tilstand. Medikamentene tilføres intravenøst. Mens du sover overvåkes hjerneaktivitet, lunge og kretsløpsfunksjonen Narkosen besørges og overvåkes av et narkoseteam bestående av en erfaren anestesilege og en anestesisykepleier.

Hvem kan få behandling i narkose?

Tannbehandling i narkose er et alternativ vi kan tilby deg som har et så alvorlig problem med tannbehandling at andre metoder ikke fungerer. Vanligste årsaker er :

uttalt tannlegeskrekk (ODONTOFOBI)
særdeles kraftig brekningsrefleks
visse sykdommer og diagnoser som gjør det vanskelig med vanlig tannbehandling
trenger behandling som er særlig langvarig og ubehagelig
ønsker å sove under tannbehandlingen
Sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom ( spesielt KOLS) , dårlig regulert diabetes mellitus eller ustabil hjertesykdom kan være grunner til at du ikke kan behandles i narkose.

Hvilke alternativer finnes?

Vi behandler mange pasienter med legemidler som virker beroligende (tabletter) med gode resultater. Disse er hurtigvirkende og har få bivirkninger.

Som en mellomting kan man også vurdere intravenøs sedasjon. Da er man våken, men dypt sedert slik at man ikke opplever behandlingen som ubehagelig. Sammen med deg prøver vi å finne ut hva du er redd for. Målet vårt er at du etter hvert skal mestre tannlegebesøk som de fleste andre.

Hvilke forundersøkelser trengs?

Det viktigste er at du føler deg trygg og at du har møtt klinikken og personalet som er her. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat med vår vernepleier eller assistent. Deretter vil du samtidig eller en ny time få en gjennomgang av munnhulen med en tannlege. Før narkosebehandling er det viktig med en grundig undersøkelse av munnhulen. Her trenger vi nødvendigvis ikke benytte pirkeinstrumenter hvis det gjør deg engstelig.

Det vil settes av god tid til den første konsultasjonen. Vi vil først ha en samtale med deg, før vi tar nødvendige røntgenbilder og en helt smertefri klinisk undersøkelse. På bakgrunn av dette, stilles de diagnoser som utgjør grunnlaget for behandlingen. Det er viktig at vi er grundige i denne prosessen slik at all behandling kan utføres i så få seanser som mulig. I denne prosessen vil vi også avdekke om du har rettigheter som vil kunne gi deg trygderefusjon for hele eller deler av behandlingen via HELFO.

Den første konsultasjonen vil koste omlag 1500 kroner i egenandel. Vi setter da av en hel klokketime til pasienten på klinikken for utredning. Det inkluderer utredningen, innhenting av relevant informasjon samt kostnadsoverslag. Vi kan ha behov for ytterligere røntgenopptak dersom det er tilstander som tilsier dette, da har vi ofte mulighet til å ta disse samme dag fremfor å innkalle til ny time. Kort sagt, kan vi forberede det meste før behandling på ett eller to besøk.

Hva koster behandling i narkose?

Når den første konsultasjonen er gjennomført, lages et behandlingsforslag som er i samsvar med dine ønsker og våre anbefalinger . Vi vil da gi et prisoverslag før behandlingen begynner. Narkosebehandlingen utføres av et anestesiteam med spesialutdannet lege og sykepleier. Disse innkalles som et ekstent team, og kommer i tillegg til selve behandlingskostnaden (om HELFO-rettighet dekker deler av kostnaden avklarer tannlegen ved forundersøkelse). Honoraret for selve behandlingen følger våre ordinære priser uten påslag. Vi beregner cirka tid når vi setter opp behandlingsforslaget. Kliniske funn kan endre behandlingsplanen noe underveis slik at den estimerte narkosetiden og behandlingsplanen kan påvirkes.

3 uker før narkosebehandlingen ønsker vi at hele summen for behandlingen skal være betalt i forhold til kostnadsoverslaget. Blir det små endringer i behandlingsplanen vil dette tilbakebetales/faktureres i etterkant.

Informasjon om generell anestesi (narkose) ved tannbehandling

Generell anestesi er medisinsk behandling som utføres av anestesilege og anestesisykepleier.

Helseskjema må fylles ut av egen lege før tannbehandling gjennomføres. Sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom ( spesielt KOLS) , dårlig regulert diabetes mellitus eller ustabil hjertesykdom bør ikke foreligge.

Under narkosen sover du og tilføres sovemiddel samt smertestillende medisin kontinuerlig intravenøst. I tillegg får du enkelte andre medikamenter for spesielle prosedyrer. Oppvåkning skjer ved at tilførselen av medikamenter stoppes. Da vil du våkne i løper av 2-5 minutter. Alle opplever drømmesøvn og føler seg ofte uthvilt etter 15-30 minutter. Man opplever ofte litt ”frost” i kroppen som gir seg etter kort tid, men veldig sjelden kvalme. Mens du sover overvåkes hjerneaktivitet, lunge- og kretsløpsfunksjonen.

Risiko ved generell anestesi er minimale ved moderne metoder, med mindre du er akutt eller alvorlig syk.

Du må ikke spise siste 6 timer før behandlingen, eller drikke 2 timer før.

Det er absolutt forbud mot å være sjåfør av bil eller annet motorisert redskap behandlingsdagen.

 

Mange pasienter har et behov for å snakke med oss, eller å komme og se klinikken før de bestemmer seg for å møte tannlegen. Dette tilbudet finner du hos oss. Vi har en vernepleier, Mona, og en tannlegesekretær, Julianne, som du kan ringe og snakke med. De kan også møte deg både på klinikken eller utenfor klinikken slik at du vil føle deg tryggere på hvem vi er og hva vi står for.

Bruk gjerne kalenderen under for å bestille en time med Mona eller Julianne, den er uten forpliktelser.

Du kan også bestille en telefonsamtale slik at Mona eller Julianne ringer deg når du ønsker.

Loading...

 

[contact-form-7 id=”5546574″ title=”Narkose”]