Tannforsikring

Hvis du har tannforsikring kan du ta kontakt med oss for timeavtale. Vi behandler deg, og du sender oppgjør til ditt forsikringsselskap.