Kjeveleddsproblemer


Mange pasienter, opplever at de får problemer med kjeveleddene. Problemet kan starte i selve leddet, eller komme som følge av problemer med tenner eller tyggemuskulatur. “Vondt i hodet” kan ha sin årsak i ubehag i tyggeapparatet.

Et av de vanligste symptomene er klikking fra kjeveleddene ved gaping, noe som over tid kan gi sjenerende lyder ved spising. Også skrapelyder fra leddene kan oppleves som plagsomt.

Noen opplever at kjeven “låser seg”, så en ikke kan gape fullt opp. Andre opplever at kjeven går lett ut av ledd og at munnen låses i åpen stilling. Atter andre plages av smerter, enten fra selve leddet, eller fra hode, nakke eller kjevene.

Det kan være mange grunner til at slike leddplager oppstår. De kan ofte oppstå akutt, men kan også være senvirkninger etter tidligere skader.

Skader i selve leddet kan f.eks. gi arrvevsdannelser som kan resultere i klikkelyder.

Langvarig og kraftig gaping kan noen ganger gi forskyving av en liten bruskskive som ligger inne i leddet. Dette kan medføre klikking ved gaping. Over tid kan dette resultere i låsing av kjeven og redusert gapehøyde.

Også tannpressing /gnissing kan gi slike problemer over tid. Mange kan i tillegg få smerter i hode og nakke som følge av dette. Det kan ofte være vanskelig å se årsaken til smertene, fordi mange ikke er klar over at de gnisser tenner. Ofte blir de ikke oppmerksomme på dette før tannlegen informerer om det. Det kan derfor være lurt å spørre tannlegen om forhold rundt tennene kan ha sammenheng med smerter i hoderegionen.

Ved å gi råd og god informasjon, kan tannlegen gjøre pasientene bevisst på selve problemet, og årsaken til at dette kan ha oppstått. I mange tilfeller er dette, samt enkle øvelser, nok til å redusere problemene eller forhindre at de forverrer seg. I andre tilfeller benytter man seg av bittskinner i plast for å avlaste kjeveledd eller muskulatur. Kun i sjeldne tilfeller er tannregulering eller kirurgi nødvendig for å løse problemer i kjeveleddet.

Behandling med en spesialtilpasset bittskinne kan være effektivt for å TMD / temporomandibulær dysfunksjon.

Det finnes enkle bittskinner du kan kjøpe på apotek, men de bør ikke benyttes for å behandle plager i kjeve og ansiktsmuskulatur da de ikke er individuellt tilpasset. De kan uten tilpasning være til skade for tenner, tannkjøtt og/eller kjeve.

Det er flere grunner til hvorfor det er anbefalt å velge en spesialtilpasset bittskinne fra en tannlege:

  1. Individualisert tilpasning: En spesialtilpasset bittskinne lages basert på et nøyaktig avtrykk av dine tenner. Dette sikrer at skinnen passer perfekt til din munn og tannstilling, noe som er viktig for komfort og effektivitet.
  2. Bedre komfort og funksjonalitet: En skreddersydd bittskinne er ofte mer behagelig å bruke, siden den er designet for å passe nøyaktig til dine tenner og kjeve. Dette kan redusere risikoen for irritasjon og ubehag.
  3. Effektivitet i behandling: Spesialtipassede bittskinner kan er effektive i å behandle spesifikke tannhelseproblemer som tannpressing eller tanngnissing.
  4. Materialkvalitet og holdbarhet: Tannleger bruker materialer av høy kvalitet som er holdbare og egnet for langvarig bruk.
  5. Profesjonell vurdering og oppfølging: Når du får en bittskinne fra en tannlege, får du også fordelen av vår ekspertise. Vi kan vurdere din spesifikke situasjon, inkludert eventuelle tannhelseproblemer, og gi råd om den beste behandlingen.
  6. Justering og vedlikehold: En tannlege kan justere en spesialtilpasset bittskinne etter behov og gi råd om vedlikehold og renhold, noe som er viktig for å sikre at skinnen forblir effektiv og hygienisk over tid.
Loading...

 

Kjeveledd – injeksjon med i-prf / blodplater

Tanngnissing