Priser fra

Injeksjon med i-prf i kjeveledd

fra 2950 - 6500,-

Kjeveledd – injeksjon med i-prf / blodplater

Noen pasienter opplever smerter i kjeveleddet. Dette er ofte omtalt som TMD – temporomandibular dysfunction.  TMJ betyr temporomandibular joint, og smerte i dette leddet er en dysfunksjon. Det kan være klikking, eller det kan være store ubehag når man bruker tyggemuskulatur. Årsakene til dette kan være mange.

 

 

Helsedirektoratet har lagt ut nasjonal faglig retningslinje vedrørende behandling av TMD / temporomandibulær dysfunksjon. Ordet kommer av temporomandibularleddet ,som er kjeveleddet. Dysfunksjon, betyr at det ikke fungerer så godt. Altså at kjeveleddet ikke fungerer etter intensjonen, ved for eksempel å gi pasient smerter.

 

Magnus og Morten Paulsbo gjør pr i dag mange injeksjoner med i-prf i kjeveleddet. i-prf betyr Injectable platelet-rich fibrin.  Dette er en form for “superceller” fra blodet. I blodet har vi alle en rekke regenerative celler og vekstfaktorer. Når du får et sår, så vil det bli en skorpe. I en skorpe har du også en del røde blodlegemer, men disse er bare et avfallsprodukt når det gjelder å få et sår til å gro. Men når vi spinner et glass med blod rundt i en sentrifuge, får vi skilt de stoffene som fører til tilheling fra “søppelet”, og vi står igjen med bare celler som fremmer tilheling. Dette ekstraktet injiserer vi rett i leddet ,og ofte fører dette til smertelindring. Det er behandlet svært mange pasienter som har smerter i kjeveleddet med denne teknikken; og mange viser bedring kort tid etter injeksjonen.

Injeksjon med i-prf i kjeveledd

Artikkel på pubmed om behandling med i-prf her: Trykk her  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28154995/

Loading...