Hypoklorsyre – miljøvennlig, ikke-giftig og trygg å bruke

Hypo – Hypoklorsyre – miljøvennlig, ikke-giftig og trygg å bruke

Kroppens eget desinfeksjonsmiddel!

 

Eliminerer 99,999% av alle bakterier,virus og soppsporer!